Business

Forretningsudvikling

Vi er lokale virksomheders indgang til det samlede erhvervsfremmesystem. Via egne konsulenter og kompetencer samt gennem samarbejde med Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity, VisitDenmark m.fl. kan vi levere den rette hjælp til ethvert udviklingstrin. De virksomheder, der indgår et forløb med Business Lolland-Falster, klarer sig statistisk markant bedre end andre virksomheder
(Kilde: “Erhvervsfremme under Lup, 2016”)

Strategi

Falder indtjeningen eller har din virksomhed potentiale til mere? Vores og vores samarbejdspartneres (Væksthus Sjælland m.fl.) værktøjskasser er fuld af effektive ydelser, som allerede har gjort en forskel for mange andre virksomheder.

Kontakt forretningsudvikler Claus Madelung eller erhvervsudviklingschef Steen Wæver og bliv klogere på dine muligheder.

Salg og marketing

Vi hjælper dig gerne videre med en salgs- og marketingstrategi, og via vores samarbejde med Væksthus Sjælland kan vi trække på en række værktøjer, der hjælper dig til at skabe fokus. Du inviteres desuden, når vi arrangerer oplæg, kurser og forløb om metoder og trends samt etablerer erhvervsfremstød.

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver for yderligere information.

Funding

Hvis din virksomhed har potentiale, så findes der også finansieringsmuligheder, lokalt eller internationalt, offentligt eller privat. Vi skaber forbindelsen mellem business og funding.

Kontakt forretningsudvikler Claus Madelung, hvis du vil vide mere.

Bliv international

Tænk stort, tænk ud af landet. Har du produktet og ambitionerne, så har vi forbindelserne og kan levere en køreplan for dine eksportdrømme. Blandt andet via et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland kan vi hjælpe jer ud over rampen.

Kontakt forretningsudvikler Mads Stærk eller erhvervsudviklingschef Steen Wæver, hvis du vil videre.

Virksomhedskøb og -salg

Læg en plan for salg/generationsskifte af din virksomhed i god tid. Lad os hjælpe dig, måske kender vi ovenikøbet en interesseret køber.

Kontakt forretningsudvikler Claus Madelung eller erhvervsudviklingschef Steen Wæver og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at komme i mål.

Lederudvikling

Vi giver din virksomhed mulighed for at tilbyde lederudvikling i et lokalt leder-netværk. Sammen med DBU har vi etableret et resultatorienteret kursusforløb, der giver ledere nye værktøjer til at optimere sin egen og sine ansattes motivation og arbejdsglæde. Nyt hold starter op februar 2018, LÆS MERE HER.

Kontakt forretningsudvikler Anders Due for yderligere information.

Det nye sort er grønt

Mød eksperter og praktikere indenfor stort set alt der har med bioøkonomi, bæredygtighed og det nye grønne vækstlag at gøre. Fra lokalområdet deltager blandt andre virksomhederne Mill Foods og Nordic Quinoa.  Konferencen er bygget op om en fælles introduktion,...

Virksomheder på vej – mød dem her

15 virksomheder med sprudlende gode ideer og produkter har indtaget Slotsbryggen i Nykøbing. De næste syv uger gennemgår de et intensivt vækstsforløb, og når de stiger af Growth Train i slutningen af oktober, vil de være et helt andet sted i deres virksomhed, end de...

Fremtiden er nu – bliv digital leder

Vi tænker gammeldags og opfinder det forkerte, fordi vi stadig er præget af vores industrielle udgangspunkt. Globalisering og digitalisering udfordrer vores måde at drive og lede virksomheder på. Vil du have et venligt spark bagi, så kom til Lederkonference på...

Netværk og viden

Business Lolland-Falster er kommunernes og erhvervslivets fælles erhvervsorganisation på Lolland-Falster. Hvert år inviterer vi vores medlemmer til mere end 50 events, der styrker dit netværk og din viden.

Morgennetværksmøder

Vores månedlige morgennetværksmøder finder sted på skiftende lokale virksomheder. Der er morgenmad og en kort præsentation af dagens værts-virksomhed – og vigtigst: netværk.

Kontakt projektleder Morten Brage, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i event-oversigten.

Business Days

Lokale virksomheder med specialistkompetencer leverer en times gratis rådgivning på vores månedlige Business Days i Nakskov og Nykøbing F. Book tid til en rådgivning og kom videre.

Find den næste Business Day i eventoversigten eller læs mere om vores iværksætter-ydelser.

Briefings

Der er altid noget nyt at hente til vores Briefings, hvor du typisk i løbet af et par timer får serveret et oplæg om et aktuelt og forretningsrelevant emne fra en ekspert på området.

 

Kontakt projektleder Morten Brage, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i event-oversigten.

Specialiserede tilbud

Vores forretningschefer inviterer medlemmer inden for specifikke brancher til særlige events, netværk og klyngesamarbejder. Se under sektor-menuen, hvilke emner vi arbejder med inden for udvalgte forretningsområder eller kig i event-oversigten.

Mastertalks

Nogle gange henter vi en af de aller skarpeste hjerner fra erhvervslivet til at give os alle et oplæg – eller en opsang – som er ud over det sædvanlige.

Kontakt projektleder Morten Brage, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i event-oversigten.

Årlige events

Året byder på tilbagevendende erhvervsbegivenheder som f.eks. Partnerforum, uddelingen af Lolland-Falsters Erhvervspris, forpremiere på Nykøbing F. Revyen og vores generalforsamling.

Kontakt projektleder Morten Brage, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i event-oversigten.

Flyt virksomheden til Lolland-Falster

Hvis du leder efter et sted i Danmark/Skandinavien at etablere din virksomhed med stærke forbindelsesveje til både de nordiske lande og Vest- og Centraleuropa, så er du kommet til det rette sted. Velkommen til Lolland-Falster, den sydlige del af Greater Copenhagen.

Få overblik på 72 timer
Business Lolland-Falster er dit one-point-of-contact, hvis du overvejer at investere eller etablere virksomhed på Lolland-Falster. Vi repræsenterer landsdelens to kommuner og driver det stærkeste og største erhvervsnetværk. Inden for 72 timer kan vi sørge for at arrangere møder med alle relevante lokale myndigheder og organisationer i forhold til til at hjælpe dig med at træffe en hurtig og faktabaseret beslutning omkring investering eller etablering.

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver.

Logistisk mega-hub
To indflytningsklare erhvervsparker. To færgelinjer med person og fragtruter til Vest- og Centraleuropa via Tyskland og kun godt en times kørsel i bil til Nordeuropas største lufthavn i Kastrup.

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver.

Dedikerede medarbejdere
Arbejdsstyrken på Lolland-Falster udviser mere loyalitet overfor arbejdsgiveren i forhold til andre egne af Danmark. Virksomheder på Lolland-Falster drager derfor fordel af en højere grad af effektivitet, samtidig med at omkostninger til løn og opkvalificering er lavere i landsdelen end andre steder.

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver.

Mød os i Europa
Hvert år om foråret deltager Business Lolland-Falster sammen med en række lokale virksomheder i erhvervstræffet “Lieferantentag” i Rostock, Tyskland. Det giver os en god mulighed for at udbygge vores gode forbindelser til naboen i syd.
MIPIM-messen i den franske by Cannes tiltrækker hvert år nogle af de mest indflydelsesrige aktører inden for international areal- og ejendomsinvestering i forhold til erhvervslejemål, beboelse, detail, sundhed, sport, logistik og industri. Messen løber over fire dage  -ses vi der?

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver.

100% ren energi
Energibehovet for Lolland-Falster er dækket 100% af bæredygtig energiproduktion. Landsdelens eksport af el produceret af ikke-fossile energikilder er tilmed fem gange højere end Lolland-Falsters eget forbrug.

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver.

Tunnel til Tyskland
Et af de største byggeprojekter nogensinde i Europa vil manifestere sig på Lolland-Falster, når etableringen af Femern Bælt-forbindelsen påbegyndes i 2020. Dette projekt vil skabe nye forretningsmuligheder, både i selve anlægsfasen og efterfølgende, hvor verdens længste sænketunnel forbinder Lolland-Falster til Tyskland og Europa med både jernbane og motorvej.

Kontakt erhvervsudviklingschef Steen Wæver.

 

Se filmen

 EN

Invest in Lolland-Falster

If you are looking for a business location in Denmark/Scandinavia with good connectivity options to the Nordic countries and Western and Central Europe you have come to the right place. Lolland-Falster is the most southern part of Greater Copenhagen.

All you need in 72 hours
Business Lolland-Falster is your one-point-of-contact when considering investment or establishment on Lolland-Falster. We represent the islands’ two municipalities and host the strongest and biggest local business network. Within 72 hours we can arrange for you to meet all relevant local authorities and organizations to help you towards a swift and fact-based decision about concrete plans for investment or establishment.

Contact our Business Development Director, Steen Wæver or download our portfolio.

Logistic mega-hub

Two ready to move in business parks. Two ferry lines connecting to Western and Central Europe via Germany and a good one hour drive to the biggest airport in Northern Europe. Learn more at the Greater Copenhagen homepage

 

Contact our Business Development Director, Steen Wæver or download our portfolio.

 

Dedicated workforce
Resident staff on Lolland-Falster are more loyal than elsewhere in Denmark. Companies benefit from a higher efficiency as well as from lower costs for the introduction and training of new staff.

Contact our Business Development Director, Steen Wæver or download our portfolio.

Meet us in Europe
Every year at spring Business Lolland-Falster together with a number of local companies take part in event Lieferantentag in Rostock, Germany. We enjoy this opportunity to strengthen our relations to our southern neighbor.
MIPIM in Cannes, France gathers the most influential international property players from the office, residential, retail, healthcare, sport, logistics and industrial sectors for four days. Are you going too? – let’s meet.

Contact our Business Development Director, Steen Wæver.

100% renewable energy
The energy needs within the area are covered 100% by renewable energy sources. Electricity exports from non-fossil fired generating units is 5 times higher than the local consumption.

Contact our Business Development Director, Steen Wæver or download our portfolio.

Tunnel to Germany
One of the biggest construction sites ever in Europe will appear at Lolland-Falster when the construction of the Fehmarnbelt fixed link in a few years will begin. This will create new business opportunities both in the construction phase and after when the world’s longest immersed tunnel will be connecting Lolland-Falster by road and rail to Germany and Europe.

Contact our Business Development Director, Steen Wæver or download our portfolio.

Watch the video

 DE

Firmenansiedlung nach Lolland-Falster

Wir bieten für Ihr Unternehmen den idealen Standort in Dänemark/Skandinavien mit starken Kommunikationswegen zu den nordischen Ländern, sowie West- und Mitteleuropa. Hier auf Lolland-Falster haben Sie die richtige Adresse im südlichen Teil des Großraums Kopenhagen (“Greater Copenhagen”).

Überblick innerhalb von 72 Stunden

Business Lolland-Falster ist Ihr „One-Point-of-Kontakt“ Ansprechpartner bei Geschäftseröffnungen und Investitionen auf Lolland-Falster. Wir vertreten die beiden Gemeinden der Region und betreiben das stärkste und größte Unternehmernetzwerk dieser Region. Innerhalb von 72 Stunden können wir Treffen mit allen relevanten lokalen Behörden und Organisationen arrangieren, um eine schnelle und faktenbasierte Entscheidungshilfe in Bezug auf Investitionen oder Firmenansiedlung anzubieten.

Ansprechpartner: Business Development Manager Steen Wæver.

Beste logistische Voraussetzungen

Ausreichend freie und erschlossene Gewerbeflächen auf zwei etablierten Gewerbeparks. Zwei Fährlinien mit Passagier- und Frachtrouten über Deutschland nach West- und Mitteleuropa und nur eine Autostunde zu Nordeuropas größten Flughafen Kopenhagen/Kastrup.

Ansprechpartner: Business Development Manager Steen Wæver.

 

Engagierte Mitarbeiter

Die Mitarbeiter in Lolland-Falsters Firmen weisen statistisch mehr Loyalität gegenüber ihren Arbeitgeber auf als Mitarbeiter in anderen Teilen Dänemarks. Ein weiterer Vorteil ist auch der hohe Grad an Effektivität der Mitarbeiter, wobei die Lohn- und Fortbildungskosten für Firmen niedriger sind als im Rest des Landes.

Ansprechpartner: Business Development Manager Steen Wæver.

Treffen Sie uns in Europa

Jedes Jahr im Frühjahr nehmen wir zusammen mit mehreren ortsansässigen Unternehmen am „Lieferantentag“ in Rostock teil. Hier bietet es uns die Gelegenheit unsere guten Beziehungen zu unseren südlichen Nachbarn zu stärken und weiter auszubauen.

Die MIPIM Messe im französischen Cannes ist jedes Jahr Anziehungspunkt für viele einflussreiche Akteure im Bereich der internationalen Grundstücks- und Immobilieninvestitionen. Wir sind auf der viertägigen Messe vertreten, um für Investitionen im Bereich Industrie, Handel, Gewerbe, Logistik, Wohnraum, Retail, Gesundheit und Sport zu werben. Vielleicht können wir Sie hier begrüßen?

Ansprechpartner: Business Development Manager Steen Wæver.

100% erneuerbare Energie

Der Energiebedarf auf Lolland-Falster wird zu 100% aus erneuerbarer Energieproduktion gedeckt. Die Exporte der Region von Strom aus nicht fossilen Energiequellen sind sogar fünfmal höher als Lolland-Falsters Eigenverbrauch.

Ansprechpartner: Business Development Manager Steen Wæver.

Fehmarnbelt-Querung

Eines der größten Bauprojekte die jemals in Europa in Angriff genommen wurden, befinden sich zwischen Lolland-Falster und Fehmarn auf deutscher Seite. Die im Jahr 2020 beginnenden Arbeiten am größten Absenktunnel der Welt bieten neue Geschäftsmöglichkeiten sowohl in der Bauphase und danach. Durch diese gigantische Infrastrukturinvestition im Straßen- und Schienennetz rücken Deutschland und Dänemark sowie Europa näher zusammen.

Ansprechpartner: Business Development Manager Steen Wæver.

Sehen Sie das Video